Klelund Dyrehave er beliggende mellem Kolding og Esbjerg. Oprindeligt var arealerne fattigt hedelandskab, men i slutningen af 1800 tallet blev jorden, som store dele af den jyske hede, opkøbt og tilplantet med skov. Skoven er opdelt af rette skovveje, som mødes i stjerneformationer sandsynligvis inspireret af de kongelige jagtskove, der blev anlagt over hele Europa i 1600-1800tallet til brug for parforcejagten.