Gårdrummet i Koldinggade er et typisk gårdrum i København: Det er knap 400 m2, asfalteret, omgivet af 5-6 etages bygninger på 3 sider og med et lavere skur mod nord. Gårdrummet er mørkt og fyldt med funktioner som cykler, affaldsbeholdere, en trailer og mange døre/porte og trapper. Der ønskes muligheder for ophold og leg, et grønnere rum at være i og kigge ned på.

Grøndalspark Skolehave er én ud af de i alt 7 skolehaver i foreningen Københavns Skolehaver. I 100 år har Grøndalspark Skolehave forsynet københavnske skolebørn med friske grøntsager og frugt, hvilket især i gamle dage har været et vigtigt supplement til husholdningen. Her lærer børnene under vejledning af instruktører at dyrke køkkenhave fra jorden forberedes i slutningen af april, til såning, lugning og høst og efterbedring af jorden i oktober.

Den 1. juli 2016 blev Det Nordsjællandske Parforcejagtlandskab optaget på Unescos Verdensarvsliste. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum var den drivende kraft i projektet og jeg var af flere omgange tilknyttet museet med udformning af det omfattende ansøgningsmateriale. Efterfølgende er en række centrale lokaliteter i området udpeget til at skulle fortælle historien om parforcejagtlandskabet. Et af dem er 8-vejskorset i Grib Skov.